ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ИТАЛИАНСКИТЕ ПАРАЛЕЛКИ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Отлично представяне на учениците от 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“  на  олимпиадата по италиански език.

УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО ИЗКАЗВА БЛАГОДАРНОСТ НА Г-ЖА КРИСТИНА

ТАНЕВА И Г-ЖА МАРТИНА БОНЕВА, КАКТО И НА ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПОСТИГНАТИТЕ

РЕЗУЛТАТИ

Желаем успех на всички класирани за участие в Националния кръг на олимпиадата.

 ПРОТОКОЛ - РЕЗУЛТАТИ