Отлично представяне на учениците от профил „Технологичен“ и профил „Икономическо развитие“ на 23.СУ

Отлично представяне на учениците от профил „Технологичен“ и профил „Икономическо развитие“ на 23.СУ „Фредерик Жолио- Кюри“ - иновационен лагер Innovation in action 2021.

Нашите ученици взеха участие в първия по рода си иновационен лагер (Innovation in action 2021). Събитието се организира благодарение на наши партньори от 19.СУ „Елин Пелин“ гр. София в отговор на предизвикателствата, поставени от дистанционното обучение и пандемичната обстановка в страната.

Целта на лагера е да събере ученици от цялата страна и да ги провокира да разсъждават върху актуални проблеми, след това да предложат решения за тях чрез технологии, иновации и предприемачество. Подкрепа на участниците оказаха ментори от сферата на бизнеса, които споделиха собствения си опит и помогнаха с оформянето и развитието на идеите. Те представиха казус на съвременна тема, за която никой учебник не би могъл да подготви напълно учениците!

Партньори на събитието бяха:

         Siemens

         Ozone.bg

         Foodpanda

         Starbucks

         Omnichannel

В рамките на два кръга, учениците трябваше да представят собствена иновативна идея и решение под формата на бизнес модел на някой възникнал проблем пред бизнеса и обществото в следствие на пандемичната обстановка в страната.

На първи кръг се класираха и трите отбора от 23 СУ Фредерик жолио-Кюри: „Отбор 23“ от 9 б клас, „Сердика“ от 9 в клас и „Сигурния път“ от 12 б клас. Те се бориха с ученици от цяла България.

На втория кръг се класираха и спечелиха трето място учениците от отбор „Отбор 23“ с участници

          Виктория Б. Каменова

          Лъчезар А. Нистеров

          Николета З.Борисова,

които представиха своята идея и бизнес модел за роботизирана детегледачка NANNY, която да отмени ангажиментите на родителите в натовареното им ежедневие. Освен това те спечелиха и специалната награда „Идея на бъдещето“

и отбор „Сигурният път“ с участници:

·        Ангел Н. Иванов

·       Христо Т.Раев

·       Силвия Н. Иванова.

Те представиха разработен бизнес модел за електронна платформа за преодоляване на асоциализацията в обществото чрез създаване на общности по интереси и споделяне и разрешаване на ежедневни проблеми, за което бяха отличени с специална награда „Най-добра връзка с клиента“ .

През цялото време на работа учениците от девети клас бяха подпомагани и насърчавани от своите по-големи съученици от 12 клас. Така се осигури приемственост в опита и знанията натрупани в обучението в профил Предприемачески.

Всички те приложиха знанията си за това как се обработва и търси информация, работа в екип, прилагане на знания от други дисциплини и най-вече как да си поставяме и постигаме високи цели.

ЛИНК КЪМ СЪБИТИЕТО

https://www.facebook.com/19sou/videos/148891410377324/