ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ,

 

Откриването на новата учебна година ще се проведе на 15.09.2020 година при следния график:

 

  • 08:00 - 08:45 - ЧК за V  и VIII клас

 

  • ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 09:00 ЧАСА

 

  • В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО - 1, 5 И 8 КЛАС

 

  • 09:45  - ЧК за I,  VI , VII, IX и XI клас

 

  • 10:00  - ЧК за II, III и IV клас

 

  • 10:45 - ЧК за X и XII клас

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на класове ПО КАБИНЕТИ

ЗА ЧАС на класа на 15.09.20г.

09:45  - ЧК за I,  VI , VII, IX и XI клас

КЛАС

КАБИНЕТ

Влизат от вход:

107

Вход №3

108

109

308

Централен вход №2

309

306

403

402

401

209

208

206

11а

305

11б

304

 

10:00  - ЧК за II, III и IV клас- влизат от вход №1

КЛАС

КАБИНЕТ

202

203

201

301

205

204

302

101

102

103

104

 

10:45 - ЧК за X и XII клас- влизат от централен вход №2

КЛАС

КАБИНЕТ

10а

309

10б

308

10в

306

12а

401

12б

402

12в

403

Учениците от II, III, IV, V, VI и VII клас ще получат учебниците си по време на ЧК.

 

Успешна и спорна учебна година.