Отново сред най-добрите!

Учебно тренировъчните фирми (УТФ) на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, отново доказаха отговорността си към учебния процес. Проявиха своите професионални и технически умения при разработването на кризисни планове за участието си в конкурс акция „Спаси заетостта“, иницииран от министъра на труда и социалната политика – г-жа Деница Сачева. Всички УТФ от нашето училище се класираха за втори кръг на конкурса, където ще мерят сили с най-добрите УТФ от цяла България.