П Р А В И Л Н И К ЗА ПРОДАЖБА И ВРЪЩАНЕ НА КУПОНИ ЗА ОБЯД

     

         П Р А В И Л Н И К

 

ЗА ПРОДАЖБА И  ВРЪЩАНЕ НА КУПОНИ ЗА ОБЯД

В СТОЛА НА УЧИЛИЩЕТО

 

 

   През  учебната 2023/2024 година  учениците, желаещи да ползват столово хранене ще е възможно по два начина:

        

  = Електронни купони - след закупена електронна карта от служител на фирмата, която е на цена 3.00лв и регистрация в платформата smartercard.bg.

  Регистрацията изисква име на дете, клас, след което се нанася номер на карта от закупената пластика.

  След въвеждане на данните е необходимо да заплатите месечен абонамент за поддръжка  на платформата smartercard - 5,00лв.

 Когато всички тези операции са извършени, родителя има достъп за избор на меню, за да  зарежда купоните на детето.

 Предимството на платформата е, че родителя има денонощен достъп до нея и в удобно време, независещо от нашето работно време може да поръча  меню, като същевременно има право и на отказ , като ограничението е най-късно 

  до 8:30 часа на  текущият ден.

 

 =Хартиени купони – от определеното от училищното ръководство място:

 

   - 15.09.2023г. от 9:00 часа,

 

   - Понеделник и петък - от 7:30 до 8:30 часа

 

·       Тази информация важи и за закупуване на електронни карти.

В случай на необходимост от отказване на хартиени купони е наложително родител да се свърже с отговорник на стола до 8:30 часа на текущият ден.

 

Съгласно Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СО и сключен Договор за организиране на столово и бюфетно хранене на общинските училища на територията на СО:

 

* Цена на ученически купон за обяд с грамаж 150гр /супа – 150гр, основно 150гр, плод с грамаж в зависимост от вида/  4.20 лв. с ДДС

 

* Цена на ученически купон за обяд по II вариант /супа 200гр, основно – 250гр,

Десерт с грамаж в зависимост от вида – 5.50лв с ДДС

 

          Телефон на отговорника на стола : Камелия Николчова - 0988861375