Първа среща на Общо събрание на учениците

На 5. октомври 2022г. се проведе първата среща на новоизбраното Общо събрание на учениците на 23.СУ.
Представители на миналогодишния Ученически съвет (Калоян Васев, Йоана Христова, Виктор Лазаров) приветстваха учениците и им представиха Устава, функциите, правата и задълженията на Общото събрание и на Ученическия съвет. 
 
Възникна и дискусия, която доведе и до промени в Устава, гласувани демократично от членовете. 
 
На 19.10.2022г. предстоят избори за нов Ученически съвет.