Първо място

Първо място на зонален кръг по футбол.