Първото изследване с бързи неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 на учениците от начален етап

Днес се проведе първото изследване с бързи неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 на учениците от начален етап. Всички резултати са отрицателни.

Училищното ръководство изказва благодарност на включилите се в изследването родители.

В изследването взеха участие  и студенти - 2 курс от Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  на Медицински университет, София и техните ръководители госпожа  Надя Манолова и госпожа Таня Попова!

Медицинските специалисти създадоха ведра и спокойна обстановка със своята младост и професионализъм.

Огромно благодаря и успех в благородната Ви професия!

Заедно ще успеем във всичко!