Педагогически екип

 

 

Иванка Велчева Вълкова

0882003732

ЗДУД, учител по ИТ и информатика

Красимира Светославова Йончева

0882003704

ЗДУД, учител по химия и физика

Елена Тончева Драганова

0882003705

ЗДУД, учител по математика и ИТ

Александра Пламенова Малчева

 0882253903

 учител, общообразователен учебен предмет /БЕЛ / в гимназиален етап

Цветанка Николаева Манчева

0882244735

старши учител, общообразователен учебен предмет /БЕЛ / в гимназиален етап

Диляна Кирилова Ангелова

0882003739

старши учител, общообразователен учебен предмет /БЕЛ / в гимназиален етап

Светла Цветанова Кацарова

0882003735

старши учител, общообразователен учебен предмет / БЕЛ/ в прогимназиален етап

Тодорка Кръстева Гайдова

старши учител, общообразователен учебен предмет /БЕЛ и ДТИ/ в прогимназиален етап

Кристина Лъчезарова Петрова

 0882373394

учител, общообразователен учебен предмет /БЕЛ / в гимназиален етап

Радинка Иванова Георгиева

старши учител, общообразователен учебен предмет /АЕ/ в гимназиален етап

Силвия Кирилова Верусалимова

старши учител, общообразователен учебен предмет /АЕ/ в гимназиален етап

Александра Стойчева Желева

старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Мария Тодорова Малинова

 

старши учител, общообразователен учебен предмет /АЕ/ в гимназиален етап

Ивета Нанкова Кръстева-Дауд

старши учител, общообразователен учебен предмет /АЕ/ в прогимназиален етап

Емилия Бориславова Ленкова

старши учител, общообразователен учебен предмет /АЕ/ в прогимназиален етап

Валентина Николаева Кираджиева

старши учител, общообразователен учебен предмет /АЕ,НЕ/ в гимназиален етап

Татяна Андреева Вачева

 

учител, общообразователен учебен предмет /ФЕ/ в гимназиален етап

Афродита Василева Железарска - Сариева 0882003737

главен учител, общообразователен учебен предмет /ФЕ/ в гимназиален етап

Кристина Христова Танева

 

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИтЕ/ в гимназиален етап

Ивет Валентинова Феррери

 

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИтЕ/ в гимназиален етап

Мариана Георгиева Андонова

0882003715

старши учител, общообразователен учебен предмет /математика/ в прогимназиален етап

Адрияна Георгиева Попова

старши учител, общообразователен учебен предмет /математика/ в гимназиален етап

Божанка Бориславова Тошкова

0882003720

учител, общообразователен учебен предмет /математика/ в прогимназиален етап

Мария Михайлова Арабаджийска

0882003744

главен учител, общообразователен учебен предмет /математика/ в прогимназиален етап

Красимира Георгиева Спасова

0882281665

старши учител, общообразователен учебен предмет /математика/ в гимназиален етап

Петя Иванова Станева

0882283713

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИТ/ в гимназиален етап

Поля Миткова Кацарска

0884222687

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИТ/ в гимназиален етап

Лушка Лукова Миленкова

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИТ/ в гимназиален етап

Милвана Валериева Радева

0882351063

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИТ/ в гимназиален етап

Иванка Сталева Ванкова

 

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИТ/ в гимназиален етап

Миглена Кирилова Марчева

0882003719

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИТ/ в прогимназиален етап

Албена Димитрова Костова

0882003721

учител, общообразователен учебен предмет /икономика/ в гимназиален етап

Даниела Ламбова Гечева

0882003747

главен учител, общообразователен учебен предмет /история/ в гимназиален етап

Даниела Иванова Ангелова

 

старши учител, общообразователен учебен предмет /история/ в гимназиален етап

Петя Пенчева Пеева

0882003731

старши учител, общообразователен учебен предмет /история и предприемачество/ в гимназиален етап

Симона Димитрова Лукарска

0878677333

 учител, общообразователен учебен предмет /география/ в гимназиален етап

Даниела Илиева Ангелова

0882003726

старши учител, общообразователен учебен предмет /география/ в гимназиален етап

Екатерина Венциславова Руйкова – Боянова

0882003740

старши учител, общообразователен учебен предмет /философия/ в гимназиален етап

Диляна Серафимова Бурмова

0882003723

старши учител, общообразователен учебен предмет /биология/ в прогимназиален етап

Ангелина Крумова Игнатова

0882298258

старши учител, общообразователен учебен предмет /биология/ в гимназиален етап

Лиляна Велкова Димитрова

0882003745

старши учител, общообразователен учебен предмет /химия/ в гимназиален етап

Силвия Николова Лолова

0882003738

 учител, общообразователен учебен предмет /физика/ в гимназиален етап

Таня Атанасова Доралийска-Нинова 0882003736

главен учител, общообразователен учебен предмет /музика/ в прогимназиален етап

Павлина Стефанова Янкова-Колева 0884048746

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИИ/ в прогимназиален етап

Делян Илиянов Илиев

учител, общообразователен учебен предмет /ФВС/ в гимназиален етап

Жанета Стойчева Вътова

старши учител, общообразователен учебен предмет /ФВС/ в гимназиален етап

Силвия Давидкова Кошулянова

0882003727

старши учител, общообразователен учебен предмет /ФВС/ в прогимназиален етап

Станислав Димитров Антонов

учител, общообразователен учебен предмет /ФВС/ в гимназиален етап

Галя Георгиева Христова

0882003717

Хореограф- старши учител

Венислав Виктор Будинов

Корепетитор

Даниела Василева Кръстева

0882003733

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Силвия Людмилова Георгиева

0882003734

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Нона Христова Алексиева

0882003722

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Василка Ангелова Петрова

0882003730

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Настя Петкова Димитрова

0882003748

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Ружка Петкова Борисова

0882003741

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Зорница Венциславова Костадинова 0882003712

учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Мариана Василева Иванова

0882003713

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

София Илиева Бонева

0882003707

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Мария Димитрова Даскалова

0882217316

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Весела Любенова Тодорова

0882487243

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Елена Рашова Божилова

0882003708

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Поля Петрова Михайлова

0882003711

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Мариана Василева Ранова-Симеонова 0882003710

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Александра Миткова Панайотова

0882861386

учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Мария Чавдарова Стойнева

0882219004

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Анет Маринова Маринова -Митова

0882003742

 

Калина Бахчисарайцева

психолог- училищен

 

 

психолог- училищен

 

Дафина Йотова

 психолог- училищен

Десислава Цветанова Миланова-Василева

0882249450

старши учител, начален етап на основното образование (ПИГ)

Милва Василева Соленарова

0882219443

учител, начален етап на основното образование (ПИГ)

Параскева Самуилова Шейнин-Петрова

0882269024

учител, начален етап на основното образование (ПИГ)

Кристина Иванова Цурева

0882255749

учител, начален етап на основното образование (ПИГ)

Златка Атанасова Дикова

Данийел Гигов

0882363203

учител, начален етап на основното образование (ПИГ)

учител, начален етап на основното образование (ПИГ)

Милена Александрова Любенова

0884467342

учител, начален етап на основното образование (ПИГ)

Веселина Лазарова Крайнова

0882383522

учител, начален етап на основното образование (ПИГ)

Ружа Любомирова Райчева

0882003743

учител, начален етап на основното образование (ПИГ)

Валя Павлова Стоянова

0882003724

учител, начален етап на основното образование (ПИГ)

Вася Димитрова Пройнова

 

учител, начален етап на основното образование (ПИГ)

Росица Желязкова Иванова

0882003730

учител, начален етап на основното образование (ПИГ)

Наталия Георгиева Моминова

0882003706

старши учител, прогимназиален етап /ПИГ пети клас/

Николета-Тереза Аксинте

Деница Стефанова Хинкова

Анития Петкова Маринова

Андрей Александров Иванов

Весела Евгениева Скендерска

Радка Петрова Христова

Ивета Крумова Иванова

0877256746 (рес. каб.)

ресурсен учител

ресурсен учител

ресурсен учител

ресурсен учител

ресурсен учител

ресурсен учител

ресурсен учител