Педагогически екип

 

 

Иванка Велчева Вълкова

0889496005, 0882003732

ДИРЕКТОР, учител по ИТ и информатика

Красимира Светославова Йончева

0882003704

ЗДУД, учител по химия и физика

Елена Тончева Драганова

0882003705

ЗДУД, учител по математика и ИТ

Албена Ангелова Тодоринова

0877362333

ЗДАСД

Росица Димитрова Кефирова

 0878807016

 учител, общообразователен учебен предмет /БЕЛ / в прогимназиален етап

Цветанка Николаева Манчева

0882244735

старши учител, общообразователен учебен предмет /БЕЛ / в гимназиален етап

Светла Цветанова Кацарова

0882003735

старши учител, общообразователен учебен предмет / БЕЛ/ в прогимназиален етап

Тодорка Кръстева Гайдова

0882003737

старши учител, общообразователен учебен предмет /БЕЛ и ДТИ/ в прогимназиален етап

Кристина Лъчезарова Петрова

 0882373394

учител, общообразователен учебен предмет /БЕЛ / в гимназиален етап

Сийка Георгиева Донкова

  0882003740

учител, общообразователен учебен предмет /БЕЛ / в прогимназиален етап

Александра Пламенова Апостолова

  apostolova2020@gmail.com

учител, общообразователен учебен предмет /БЕЛ / в гимназиален етап

Радинка Иванова Георгиева

radi_ig@abv.bg

старши учител, общообразователен учебен предмет /АЕ/ в гимназиален етап

Силвия Кирилова Верусалимова

sylviaaverusalimova@gmail.com

старши учител, общообразователен учебен предмет /АЕ/ в гимназиален етап

Александра Стойчева Желева

alex_jeleva@abv.bg

старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Ваня Великова Димова

zvuncho13@gmail.com

учител, общообразователен учебен предмет /АЕ/ в гимназиален етап

   

Мария Николова Йоцова

 nikolova_mariah@abv.bg

учител, общообразователен учебен предмет /АЕ/ в прогимназиален етап

Яна Светославова Неделчева

 0882003743

учител, общообразователен учебен предмет /АЕ/ в прогимназиален етап

Мартина Стоянова Бонева

 m.s.boneva@abv.bg

учител, общообразователен учебен предмет /ИтЕ/ в гимназиален етап

Кристина Христова Танева

 

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИтЕ/ в гимназиален етап

Юлияна Ангелинова Ценкова

 j_77@abv.bg

учител, общообразователен учебен предмет /ИтЕ/ в гимназиален етап
Ирина Коларска

0888943714

учител, общообразователен учебен предмет /ФЕ/ в гимназиален етап

Мариана Георгиева Андонова

0882003715

старши учител, общообразователен учебен предмет /математика/ в прогимназиален етап

Адрияна Георгиева Попова

0884239205

старши учител, общообразователен учебен предмет /математика/ в гимназиален етап

Мария Михайлова Арабаджийска

0882003744

главен учител, общообразователен учебен предмет /математика/ в прогимназиален етап

Петя Иванова Станева

staneva.iv.petya@gmail.com

старши учител, общообразователен учебен предмет /математика/ в прогимназиален етап

Поля Миткова Кацарска

0884222687

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИТ/ в гимназиален етап

Лушка Лукова Миленкова

0882003718

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИТ/ в гимназиален етап

Милвана Валериева Радева

0882351063

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИТ/ в гимназиален етап

Иванка Сталева Ванкова

0882268152

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИТ/ в гимназиален етап

Миглена Кирилова Марчева

0882003719

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИТ/ в прогимназиален етап

Албена Димитрова Костова

0882003721

учител, общообразователен учебен предмет /икономика/ в гимназиален етап

Веселина Петрова Шаламанова

veselina.shalamanova@gmail.com

учител, общообразователен учебен предмет /икономика/ в гимназиален етап

Даниела Ламбова Гечева

0882003747

главен учител, общообразователен учебен предмет /история/ в гимназиален етап

Даниела Иванова Ангелова

0884048779

старши учител, общообразователен учебен предмет /история/ в гимназиален етап

Детелина Любомирова Василева

detelina.liu.vasileva@edu.mon.bg

старши учител, общообразователен учебен предмет /история/ в гимназиален етап

Симона Димитрова Лукарска

0878677333

 учител, общообразователен учебен предмет /география/ в гимназиален етап

Даниела Илиева Ангелова

0882003726

старши учител, общообразователен учебен предмет /география/ в гимназиален етап

Габриела Бориславова Поборникова

gabriela.pobornikova@gmail.com

учител, общообразователен учебен предмет /философия/ в гимназиален етап

Лора Николаева Борисова - Георгиева

loreta_radi@abv.bg

учител, общообразователен учебен предмет /философия/ в гимназиален етап

Мариела Любенова Митова

m.l.mitova@abv.bg

старши учител, общообразователен учебен предмет /физика, химия/ в гимназиален етап

Диляна Серафимова Бурмова

0882003723

старши учител, общообразователен учебен предмет /биология/ в прогимназиален етап

Ангелина Крумова Игнатова

0882298258

старши учител, общообразователен учебен предмет /биология/ в гимназиален етап

Таня Атанасова Доралийска-Нинова 0882003736

главен учител, общообразователен учебен предмет /музика/ в прогимназиален етап

Димитра Александрова Бобанац

0884239336

старши учител, общообразователен учебен предмет /ИИ/ в прогимназиален етап

Делян Илиянов Илиев

dido@devnox.com

учител, общообразователен учебен предмет /ФВС/ в гимназиален етап

Жанета Стойчева Вътова

jvutova@gmail.com

старши учител, общообразователен учебен предмет /ФВС/ в гимназиален етап

Силвия Давидкова Кошулянова

0882003727

старши учител, общообразователен учебен предмет /ФВС/ в прогимназиален етап

Станислав Димитров Антонов

st_antov@mail.bg

учител, общообразователен учебен предмет /ФВС/ в гимназиален етап

Галя Георгиева Христова

0882003717

Хореограф- старши учител

Венислав Виктор Будинов

0882003741

Корепетитор

Силвия Людмилова Георгиева

0882003734

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Нона Христова Алексиева

0882003722

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Василка Ангелова Петрова

0882003730

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Зорница Венциславова Костадинова 0882003712

учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

София Илиева Бонева

0882003707

главен учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Мария Димитрова Даскалова

0882217316

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Весела Любенова Тодорова

0882487243

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Елена Рашова Божилова

0882003708

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Поля Петрова Михайлова

0882003711

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Мария Чавдарова Стойнева

0882219004

старши учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Диана Димитрова Димитрова

0882255749

учител, начален етап на основното образование (І-ІV клас)

Анет Маринова Маринова -Митова

0889441745

психолог- училищен 

Дафина Йотова

0885707776

 психолог- училищен

Десислава Цветанова Миланова-Василева

0882249450

старши учител, начален етап на основното образование (ЦДО)

Милва Василева Соленарова

0882219443

учител, начален етап на основното образование (ЦДО)

Параскева Самуилова Шейнин-Петрова

0882269024

учител, начален етап на основното образование (ЦДО)

 Данийел Гигов

0882363203

 учител, начален етап на основното образование (ЦДО)

Милена Александрова Любенова

0884467342

учител, начален етап на основното образование (ЦДО)

Валя Павлова Стоянова

0882003724

учител, начален етап на основното образование (ЦДО)

 

Росица Желязкова Иванова

0882003730

учител, начален етап на основното образование (ЦДО)

Виолета Николова Антова Кайсай

0882003739

учител, начален етап на основното образование (ЦДО)

Златка Атанасова Дикова

zlatka.dikova@gmail.com

учител, начален етап на основното образование (ЦДО)

Розелина Костадинова Недева

0893744016

учител, начален етап на основното образование (ЦДО)

Таня Павлова Алексиева

0882373394

учител, начален етап на основното образование (ЦДО)

Денислава Йорданова Йорданова

0882003725

учител, начален етап на основното образование (ЦДО)

Светлана Анатолиева Шишкова Османи

sssvetlana2003@mail.ru

учител, начален етап на основното образование (ЦДО)

   

Лилия Русева

0878341048

логопед

Николета-Тереза Аксиинте

Анития Петкова Маринова

Деница Хинкова

Радка Петрова Христова

Силвия Георгиева Маргитина

Ивета Крумова Иванова

0877256746 (рес. каб.)

ресурсен учител

ресурсен учител

ресурсен учител

ресурсен учител

ресурсен учител

ресурсен учител