Подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Уважаеми зрелостници,

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити се удължава до 20.03.2020 г. включително.

Зрелостниците да разпечатат заявлението, да попълнят необходимите данни, да го подпишат, да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището lycee23@abv.bg .

При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, като включат изискуемата информация, да го подпишат, да го снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището.

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити- вижте прикачения файл.

За контакти- Елена Драганова- 0882003705