ПОКАНА - 22.02.2017г.

ПОКАНА

от Ралица Христова Енева -  председател на ОС на 23.СУ

Относно:  заседание на ОС на 23.СУ

УважаемИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

Каня Ви на заседание на Обществения съвет на 23.СУ, което ще се състои на 22.02.2017г., от 18:00 часа в 210 кабинет, при следния дневен ред:

1.      Приемане на годишен план за дейността на ОС.

2.      Отчет за бюджет 2016г. на 23.СУ.

3.      Обсъждане на училищни учебни планове за План-прием за учебната 2017/2018г.

4.      Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност.

5.      Разни.

                                                                                                                             С уважение,

 

                                                                                                          /Ралица Енева/