ПОКАНА-разширено заседание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство към 23.СУ „Фр.Ж.Кюри“