ПОКАНА

ПОКАНА

от Нина Вълчева Чанева – директор на 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“

Относно: конституиране на нов обществен съвет към 23 СУ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НОМИНИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЗА КОНСИТУИРАНЕ НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 23 СУ,

Каня Ви да присъствате на общо събрание за избор на нов общесвен съвет към 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“, което ще се състои на 20.11.2018г., от 18:30 часа в учителската стая, при следния дневен ред:

1. Представяне на същността и работа на обществения съвет.

2. Процедура по избор на членове на обществения съвет.

3. Избор на членове на обществения съвет.

4. Разни.

Подробна информация за функциите и правомощията на обществения съвет може да откриете на сайта на училището.

 

                05.11.2018г.                                                                                                      С уважение,

                                                                                              /Нина Чанева/