Попълване на незаетите места след ТРЕТИ етап на класиране по приемане на ученици в ОСМИ клас по държавен план- прием за 2019/ 2020

Уважаеми родители и ученици,

Незаети места след ТРЕТИ етап на класиране по приемане на ученици в ОСМИ клас по държавен план- прием за 2019/ 2020 по профили:

  1.  "Чужди езици"- с ИтЕ (ИИЧЕ)- 1 (едно).
  2. "Предприемачески"- с АЕ (РИЧЕ)- 0 (нула).
  3. "Икономическо развитие"- с АЕ (РИЧЕ)- 0 (нула).

График с дейности за попълване на незаетите места:

Дейност

Дати/ час

място

Подаване на документи:

Заявление по образец на училището

Оригинал на свидетелството за основно образование

02-05.08.19г.

08:30ч.- 17:00ч.

Учителска стая

Обявяване на класираните ученици.

06.08.19г.

До 10:00ч.

Сайт на у-щето

Връщане на документите на некласираните ученици.

06.08.19г.

10:00ч.- 17:00ч.

Учителска стая

Обявяване на свободни места по профили.

06.08.19г.

След 17:00ч.

РУО и сайт на у- щето

от УР на 23 СУ