Поправителни изпити- м. Януари. 2018г.

График за поправителни изпити на ученици от 12 клас ( от минали учебни години)- м. Януари.2018г.

Изпитите по ЧЕ се състоят от писмена и устна част.

Изпитът по ИТ се състои от писмена и практическа част.

Кабинетът за провеждане на изпитите е к.210 и е под видеонаблюдение.

ДАТА ДЕН ЧАС ПРЕДМЕТ/И Явява/т се:
09.01.18г. вторник 11:00 Технол.- предприемачество В.В.
12.01.18г. петък 10:00 АЕ Н.Н.; В.В.; Й.В.
15.01.18г. понеделник 11:00 ИтЕ; БЕЛ/зип/; Физика Н.Н.; В.В.; Й.В.
17.01.18г. сряда 09:00 Свят и личност Н.Н.; В.В.; Й.В.
19.01.18г. петък 09:00 ФЕ; БЕЛ И.С.; Н.Н.; В.В.; Й.В.; Я.Г.; М.Р.
22.01.18г. понеделник 09:00 ИТ/зип/; География Н.Н.; В.В.; Й.В.; Я.Г.
25.01.18г. четвъртък 10:00 Технол.- маркетинг и рекл. В.В.
26.01.18г. петък 09:30 история; НЕ/зип/ Й.В.; В.В.
30.01.18г. вторник 09:00 Техн.- счетов. на предпр. В.В.
31.01.18г. сряда 11:00 Математика Н.Н.; В.В.; Й.В.; Я.Г.