Поправителни изпити за ученици от 12 клас- дневна форма на обучение