Поправителни изпити за ученици от 12 клас- дневна форма на обучение

График за първа поправителна сесия на ученици от 12 клас- ДФО- м. МАЙ.2018г.

Изпитите по ЧЕ се състоят от писмена и устна част.

Изпитът по ИТ се състои от писмена и практическа част.

Кабинетът за провеждане на изпитите е к.210 и е под видеонаблюдение.

ДАТА ДЕН ЧАС ПРЕДМЕТ/И Явява/т се:
15.05.18г. вторник 13:30 География и икон. Л.Т., Б.П.; Г.С.; И.И., С.И., М.Б., С.Ж., А.Р., Й.С.
15.05.18г. вторник 13:30 Маркет. и рекл. М.Г., М.С.
16.05.18г. сряда 08:30 ФЕ Л.Т.
16.05.18г. сряда 08:30 НЕ М.Г., М.С.; К.И., С.Ж., А.Р.
16.05.18г.. сряда 08:30 Маркет. и рекл. Г.С.
16.05.18г.. сряда 08:30 БЕЛ И.И., С.И.; Г.И., Р.П., Е.Д.
16.05.18г. сряда 13:30 История и цив. Г.С., М.Г., Б.Т.; С.И.,С.Ж., А.Р.
17.05.18г. четвъртък 08:30 Физика и астр. А.Р.
17.05.18г.. четвъртък 08:30 Математика Л.Т.; И.И., С.И., М.Б., С.Ж.
17.05.18г.. четвъртък 08:30 Счетов. на предпр. Г.С., А.Х., М.Г., М.С.
17.05.18г.. четвъртък 13:30 Свят и личн. С.И.
17.05.18г.. четвъртък 13:30 ФВС А.Р.
17.05.18г.. четвъртък 13:30 Предприемач. Г.С., М.Г., М.С.