Популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на председателя на Държавна агенция за закрила на детето № 25-02-13-1/08.09.2021 г., вх. № РУО1-228427/08.09.2021 г., моля да популяризирате новата версия на интернет страницата на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Предоставям Ви електронен банер под формата на изображение, както и линк за бърза връзка към обновения сайт. Той има за цел да популяризира линията, за да могат децата да я разпознават като партньор, на когото те могат да се доверят напълно анонимно и безплатно, всеки ден от седмицата и по всяко време на денонощието.

  1. Линк за бърза връзка към сайта на линията: https://www.116111.bg/