Постер и Правила за сигурност и безопасност в Интернет

Във връзка с Международния ден за безопасен Интернет, който тази година се отбеляза на 05.02.2019 г. под мотото „Заедно за по-добър Интернет“, Държавната агенция за закрила на детето организира кампания, с която цели да насочи вниманието към необходимостта да се обединят усилията на обществените организации, държавните институции и бизнеса за превръщането на Интернет в по-безопасна и благоприятна за развитието на децата среда.

Мотото на кампанията на ДАЗД е „Общувай разумно в Интернет!“, а акцентът е поставен върху дигитално-медийната грамотност на младите хора и безопасното общуване в Интернет.

Интернет предлага неограничени възможности за информиране и съдържа разнообразие от образователни ресурси, подходящи за децата и младежите от всички възрасти и групи, но крие предизвикателства и заплахи. Най-успешният начин за намаляване на злоупотребите с деца в Интернет е превенцията. Ето защо, следва да бъдат насърчени всички усилия на младите хора за саморегулиране и за по-добра информираност, както и те да бъдат пряко ангажирани в инициативи за създаване на по-безопасна онлайн среда.

Специалисти от ДАЗД, съвместно с Центъра за безопасен Интернет изработват правила за сигурност и безопасност в Интернет, които изпращам в приложение.

С любезното съдействие на ученици от ПГИИ „Проф. Николай Райнов“ и експерти от РУО – София-град е разработен постер, в който правилата за безопасен Интернет са представени по начин, насочващ вниманието към сигурна и безопасна работа в Интернет.