"Познай сезона"

"Познай сезона" е тема по иновативен свят,  която интегрира знания и умения от околен свят, музика, изобразително изкуство, български език. Делфинчетата от 2.б клас имаха задача да представят с рисунка своя любим сезон и да се обосноват защо той е такъв за тях. Разказаха за промените в природата, слушаха "Четирите годишни времена" на Вивалди. Справиха се блестящо, защото нито един сезон не остана неразгадан.