ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ- 2016 година

Уважаеми родители и ученици,

На основание чл.9 ал.2 от Постановление №33/ 15.02.13г. на МС имаме задължение да публикуваме Заповедта на директора, с която се утвърждават правилата за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование.

Публикуваме в прикачените файлове и линкове:

 1. Постановление №33/ 15.02.13г. на МС
 2. Заповед №А-710/ 29.01.16г. на Директора на 23 СУ.
 3. Бланки на заявления, подавани от учениците, по видове месечни стипендии:
  • За постигнати образователни резултати.
  • За подпомагане достъпа до образование.
  • За подпомагане на ученици с трайни увреждания.
  • За ученици без родители.

Класните ръководители изготвят списък на учениците от класа по образец (прикачения файл- spisyk-klasen-rykowoditel.doc) и го представят ПД по АСД в определените в Правилата срокове.