ПРАВИЛНИЦИ И ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

 

1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 23.СУ ЗА 2020-2024 ГОДИНА - в прикачения файл

 

2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 23.СУ 2021/2022 - в прикачения файл

 

3. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 23.СУ 2021/2022 - в прикачения файл

 

4. ПРАВИЛА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ - в прикачения файл

 

5. ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - в прикачения файл

 

6. ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - в прикачения файл

 

7. МЕРКИ ЗА ПОВИЧАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО - в прикачения файл

 

8. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ - в прикачения файл

9. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ   - в прикачения файл

10. ГОДИЧЕН ПЛАН  - в прикачения файл

11. ГОДИШЕН ПЛАН БДП   - в прикачения файл

 

 

 

С РЕШЕНИЕ НА ПС С ПРОТОКОЛ №10 /07.09.2021г. са приети следните форми на обучение:

 

  •  ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
  • КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;
  • САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ОБУЧЕНИЕ.