ПРАВИЛНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

 1. ГОДИШЕН ПЛАН  - в прикачения файл

 

 2. ГОДИШЕН ПЛАН - ПРОГРАМА БДП  - в прикачения файл

 

 3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 23.СУ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ" - 2020-2025 година и

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ - в прикачения файл

 

 4. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 23.СУ - в прикачения файл

 

С РЕШЕНИЕ НА ПС с  ПРОТОКОЛ №12/ 07.09.2023 г. са приети следните форми на обучение:

 

  • ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ;

 

  • САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ОБУЧЕНИЕ.