Прекратяване на процедура по ЗОП от 11.07.19г. по обособена позиция 1

Вижте прикачения файл със съобщението.