Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми родители, колеги и ученици,

Моля да се запознаете (от прикачения файл) с решението за преминаване в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) за ученици, както следва:

1. За ученици от 6 и 7 клас- от 13.11.20г. до 27.11.20г. вкл.

2. За ученици от гимназиален етап- удължаване от 13.11.20г. до 27.11.20г. вкл.

от УР