Преминаване в ОРЕС на учениците от I до XII клас

Уважаеми родители, колеги и ученици,

Във връзка със заповед № РД -01- 173/ 18.03.21г. на МЗ и заповед №РД09-747/ 19.03.21г. на МОН, учениците от I до ХІІ клас преминават в ОРЕС от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.

1. Едносменен режим за І- ХІІ клас от 22.03.2021г./понеделник/ по Вариант Б

2. Продължителност на часовете в ОРЕС:

  • I- IV клас- 20 минути;
  • V- VІІ клас- 30 минути;
  • VІІІ- ХІІ клас- 40 минути.

3. Линк към седмичната програма е поставен - ТУК

Заповед № У-228/ 19.03.2021г

Правила за работа в онлайн среда

 

 

 

При въпроси:

Иванка Вълкова- 0882003732

Красимира Йончева- 0882003704

 

от училищно ръководство