Превантивни мерки срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19

Уважаеми родители и ученици,

Моля да се запознаете със заповедите на Министъра на образованието и науката и Министъра на здравеопазването.

УР