"Приятел за изслушване".

Екипът "Приятел за изслушване" в 8-те класове. Създаваме пространство за подкрепа и изслушване

Приятел за изслушване във втори в.
Общувайки в играта се опознаваме и сприятеляваме.