Прием 1 клас 2018/2019

І. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ за І клас

Родителите/настойниците на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас подават заявления по образец в срок от 16.04. до 16.05.2018 г. в училището от 7.30-17.00 ч.

ІІ. КЛАСИРАНЕ:

Класирането се извършва по критерии, като учениците се разпределят в групи зависимост от водещите критерии, както следва :

ПЪРВА ГРУПА – Постоянен /настоящ адрес в прилежащата територия на училището и непроменян в последните над 3 години преди подаването на заявлението.

ВТОРА ГРУПА - Постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но с промени в периода през последните от 1 до 3 години преди подаването на заявлението.

ТРЕТА ГРУПА - постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаването на заявлението.

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

ІІІ.ПРИЕМ :

Първо се приемат учениците от Първа група, при наличие на свободни места тези от Втора група и т.н.

Когато броят на децата в определена група надхвърля броя на свободните места, учениците се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии

Информацията за класираните ученици се подава по входящ номер, група и бал, съгласно Закона за защита на личните данни

 

Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

Повече информация за приема в 1 клас за учебната 2018/2019 година можете да намерите в секцията "ПРИЕМ".