Прием на документи след завършено основно образование- І класиране

Уважаеми родители и ученици,

Приемът на документи след завършено основно образование (записване или подаване на заявление за ІІ класиране ) на учениците, класирани на І класиране в 23 СУ ще се извършва от 12.07.19г. до 16.07.19г. вкл. от 08:00ч. до 18:00ч. в каб. 210.

Събота и неделя не се приемат документи.

Документи се подават от родител/ настойник.

от Ръководството на 23 СУ