ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Уважаеми родители, 

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА

2021/2022 ГОДИНА СЕ НАМИРА В СЕКЦИЯ  - ПРИЕМ - ЗА ПЪРВИ КЛАС.

УР 23.СУ

 

Важно: приемът в  иновативната паралелка с изучаване на ХОРЕОГРАФИЯ се организира и извършва от директора на 23.СУ, съгласно графика на дейностите за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

    Заявления за прием в първи клас – хореографска паралелка се приемат:

1. на място в училище - 08:30 часа до 17:00 часа - КАНЦЕЛАРИЯ;

2. по електронен път -  su_23_1klas@abv.bg заявлението се попълва, разпечатва, подписва, сканира и се изпраща на електронната поща.

 

  :::Родителят на имейл ще получи входящ номер на документа. 

·

За въпроси - Иванка Вълкова - ЗДУД, тел. 0889496005