ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 /2024 ГОДИНА

Уважаеми родители, 

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА

2023 /2024 ГОДИНА СЕ НАМИРА В СЕКЦИЯ  - ПРИЕМ - ЗА ПЪРВИ КЛАС.

УР 23.СУ