Прием първи клас 2022/2023 година

Уважаеми родители и ученици,

ДОБРЕ ДОШЛИ В 23.СРЕДНО ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ"

Училищен план - прием за 2022/2023 учебна година

 

 • 2 общообразователни паралелки - 48 ученици

- ИУЧ (избираеми учебни часове) - БЕЛ - 1 час; Иновативен свят - 2 часа

- ФУЧ (факултативни учебни часове) - АЕ - 1 час; Предприемачество - 1 час

 

 • 1 хореографска паралелка - 24 ученици

- ИУЧ (избираеми учебни часове) - Хореография - 1 час; Иновативен свят - 2 часа

- ФУЧ (факултативни учебни часове) - АЕ - 1 час; Предприемачество - 1 час; Хореография - 1 час

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Висококвалифициран преподавателски екип
 • Целодневна организация на учебния процес - паралелка-група ЦДО
 • Самостоятелен физкултурен салон
 • Просторна хореографска зала
 • Осигурено медицинско обслужване
 • Богат библиотечен фонд
 • Стол и бюфет - безплатна закуска и осигуряване на плод и мляко по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
 • Разнообразни занимания по интереси
 • Уча.се - е онлайн платформа с уроците за училище, която се стреми да ги представя на разбираем и интересен език. Сайтът покрива 97% от учебния материал за учениците от 1. до 12. клас
 • Енвижън (Един компютър-много мишки) -Енвижън е софтуерна система, създадена да разнообрази работата на  учителите и учениците в учебния процес. Работи се с един компютър, а учениците дистанционно, с помощта на мишки, решават задачи, усвояват знания по БЕЛ, човекът и обществото, околен сват, човекът и природата. Децата са активни участници в учебния процес и след всеки урок те могат да разберат какви са техните постижения
 • Програмируеми пчелички Bee-Bot  - Атрактивни и иновативни пчеличките често гостуват в часовете на учениците в начален етап. С тяхна помощ децата с лекота усвояват новите знания, като търсят решение на задачите и чрез програмиране на ходове с пчеличката достигат до верния отговор
 • Иновации - Часовете на учениците в начален етап са иновативни и забавни. Усвояват с лекота знания и умения по различните дисциплини, с помощта на мобилни приложения-посоки на света, граници, природни обекти и явления, растения, състояния на водата.
 • Електронен дневник - дигитална платформа Shkolo.bg.
 • Работа по проекти, финансирани от Национални програми.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием в  I клас за учебната 2022/2023

 

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar.

 

На 26 април 2022 година Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата ще бъде отворена за подаване на кандидатури от родители на кандидат-първокласници.

 

На 5 юни 2022 година - подготовка за ПЪРВО класиране за учебната 2022/2023 година (заключване на системата- 18:00 часа)

 

Уважаеми родители,

 На 26.05.2022 година от 16:30 до 18:30 часа, 23.СУ ще отвори своите врати за бъдещите първокласници и техните родители, които ще имат възможност да се запознаят с учителите на първи клас за учебната 2022/2023 година и да разгледат училището.

 

 ГРАФИК ДЕЙНОСТИ - ЗАПИСВАНЕ, ТЕСТ УЧИЛИЩНА ГРАМОТНОСТ И РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

https://kg.sofia.bg/#/manual - Ръководство на потребителя 

 

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН 23.СУ

 Гранични прилежащи райони на 23.СУ - 31.СУЧЕМ, 109.ОУ, 112.ОУ-район "Оборище", 129.ОУ-район "Оборище", 44.СУ-район "Подуяне", 49.ОУ-район "Подуяне", 143.ОУ-район "Подуяне"

 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - 2022/2023 година

 

1. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование.

 

2Медицинска бележка от личен лекар - за хореографска паралелка.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

06.06.2022 г. - от 12:30 до 17:00 часа

07.06.2022 г. до 13.06.2022 г. - от 08:30 до 17:00 часа

15.06.2022 г. - от 08:30 до 17:00 часа

17.06.2022 г. - от 08:30 до 17:00 часа

 

Резултати от проведения тест за училищна готовност:

 • Анет Маринова - психолог, координатор ЕПЛР, тел. 0889441745

 

 РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 28.06.2022 ГОДИНА, 18:00 часа, КИНОСАЛОН

 

 За информация: Иванка Вълкова - ЗДУД, телефон - 0882003732