Прием след седми клас 2018/2019

 ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

 

1.     Паралелка- профил „Чужди езици“ – Френски език

Профилиращи предмети – Френски език, Английски език

2.     Паралелка- профил „Чужди езици“ – Италиански език

Профилиращи предмети – Италиански език, Английски език

3.     Паралелка- профил „Предприемачески“ – Английски език език

Профилиращи предмети – Предприемачество, Информационни технологии

 

Във всяка от паралелките се приемат по 26 ученици