Прием в първи клас 2019-2020

Можете да намерите необходимата информация в прикачените документи!

09.04.2019

: Попълнените заявления (сканирани) могат да бъдат изпратени и на e-mailsu_23_1klas@abv.bg

При подаване по електронен път се попълва и Декларация за предоставяне на лични данни

Входящите номера ще бъдат получени по електронен път.