Прием в първи клас 2020-2021

24.06.2020г..

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Свободни места за прием първи клас 2020/2021г.

Хореографска паралелка – 4

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

 1. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование.
 2. Медицинска бележка от личен лекар.

 

 

 

18.06.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

ХОРЕОГРАФСКА ПАРАЛЕЛКА - НЯМА

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА - НЯМА

 

УР 23 СУ

 

15.06.2020Гг.

СПИСЪЦИ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ В 1 КЛАС  - 2020/2021г.

Вижте прикачените файлове

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

16.06.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

17.06.2020 - от 14:00 до 18:00 часа

18.06.2020 - от 08:00 до 17:00 часа 

 08.06.2020 година

ПРИЕМ 1 КЛАС -2020/2021 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА - 3

ХОРЕОГРАФСКА ПАРАЛЕЛКА - 7Ръководство на 23 СУ

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА

 

09.06.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

10.06.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

11.06.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

12.06.2020 - от 08:00 до 12:00 часа

 На 15.06 – в 18.00 ч. – обявяване на списъка на приетите ученици на второ класиране

 

01.06.2020г.

СПИСЪЦИ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ В 1 КЛАС  - 2020/2021г.

 

Вижте прикачените файлове

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Моля да се запознаете с графика за дейностите за I клас за учебната 2020/2021 и прилежащите райони за училищата, които са утвърдени от кмета на Столична община.

Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г.

Заявленията се подават по електронен път. 

Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронна поща (su_23_1klas@abv.bg),  ще бъде въведено във входящия дневник на училището.

Заявлението се попълва, разпечатва, подписва, сканира и се изпраща на електронната поща, при техническа възможност на родителите.

При невъзможност  заявлението да се разпечата и сканира, се изпраща във вариант Word.

След класиране, при записване, родителят/настойникът ще подпише своето заявление подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от Системата (когато са относими)

Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

Във връзка с обявеното извънредно положение и стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, справки за настоящ, постоянен адрес, удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца и удостоверение за раждане на детето ще се извършват служебно от директорa на 23 СУ, без да е необходимо родителите да посещават районните администрации.

13.05.2020г.

Уважаеми родители, 

Във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г., Ви уведомяваме, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училище.

Работно време на комисията: от 09:00 часа до 16:00 часа.

Училищното ръководство е създало необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки .

 

Необходимо е всички да носят лични предпазни средства- маска,  ръкавици и химикал.

 

27.05.2020 година

Уважаеми родители,

 СПИСЪЦИТЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ  ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 01.06.2020 година в 17:00 часа

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - 2020/2021 година

1. Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование.

2. При посочен критерий 8.5 - Дете с трайни увреждания над 50% - да се представи оригинал на документ от Телк.

3. Медицинска бележка от личен лекар - за хореографска паралелка.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ

02.06.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

03.06.2020 - от 14:30 до 18:30 часа

04.06.2020 - от 08:00 до 18:00 часа

 05.06.2020 - от 08:00 до 17:00 часа

Училищното ръководство е създало необходимата организация за спазване на противоепидемичните мерки.

Необходимо е всички да носят лични предпазни средства- маска,  ръкавици и химикал.

ДОБРЕ ДОШЛИ В 23 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ"

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 

 • Висококвалифициран преподавателски екип. 
 • Целодневна организация на учебния процес.
 • Самостоятелен физкултурен салон.
 • Просторна хореографска зала.
 • Осигурено медицинско обслужване.
 • Богат библиотечен фонд..
 • Стол и бюфет - безплатна закуска и осигуряване на плод и мляко по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко".
 • Извънкласни дейности - шахмат, футбол, народни танци, таекуон-до, латино танци, художествена гимнастика, фехтовка, английски език.
 • Разнообразни занимания по интереси.
 • Уча.се - е онлайн платформа с уроците за училище, която се стреми да ги представя на разбираем и интересен език. Сайтът покрива 97% от учебния материал за учениците от 1. до 12. клас.
 • Енвижън (Един компютър-много мишки) -Енвижън е софтуерна система, създадена да разнообрази работата на  учителите и учениците в учебния процес. Работи се с един компютър, а учениците дистанционно, с помощта на мишки, решават задачи, усвояват знания по БЕЛ, човекът и обществото, околен сват, човекът и природата. Децата са активни участници в учебния процес и след всеки урок те могат да разберат какви са техните постижения.
 • Програмируеми пчелички Bee-Bot -  

  Атрактивни и иновативни пчеличките често гостуват в часовете на учениците в начален етап. С тяхна помощ децата с лекота усвояват новите знания, като търсят решение на задачите и чрез програмиране на ходове с пчеличката достигат до верния отговор.

 • Иновации - 

   

   часовете на учениците в начален етап са иновативни и забавни. Усвояват с лекота знания и умения по различните дисциплини, с помощта на мобилни приложения-посоки на света, граници, прородни обекти и явления, растения, състояния на водата.