ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

Уважаеми родители и ученици,

ДОБРЕ ДОШЛИ В 23 СРЕДНО ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ"

Училищен план - прием за 2023/2024 учебна година

 • 2 общообразователни паралелки - 44 ученици;
 • 1 хореографска паралелка - 22 ученици.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Висококвалифициран преподавателски екип
 • Целодневна организация на учебния процес - паралелка-група ЦДО
 • Самостоятелен физкултурен салон
 • Просторна хореографска зала
 • Осигурено медицинско обслужване
 • Богат библиотечен фонд
 • Стол и бюфет - безплатна закуска и осигуряване на плод и мляко по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
 • Разнообразни занимания по интереси
 • Уча.се - е онлайн платформа с уроците за училище, която се стреми да ги представя на разбираем и интересен език. Сайтът покрива 97% от учебния материал за учениците от 1. до 12. клас
 • Енвижън (Един компютър-много мишки) -Енвижън е софтуерна система, създадена да разнообрази работата на  учителите и учениците в учебния процес. Работи се с един компютър, а учениците дистанционно, с помощта на мишки, решават задачи, усвояват знания по БЕЛ, човекът и обществото, околен сват, човекът и природата. Децата са активни участници в учебния процес и след всеки урок те могат да разберат какви са техните постижения
 • Програмируеми пчелички Bee-Bot  - Атрактивни и иновативни пчеличките често гостуват в часовете на учениците в начален етап. С тяхна помощ децата с лекота усвояват новите знания, като търсят решение на задачите и чрез програмиране на ходове с пчеличката достигат до верния отговор
 • Иновации - Часовете на учениците в начален етап са иновативни и забавни. Усвояват с лекота знания и умения по различните дисциплини, с помощта на мобилни приложения-посоки на света, граници, природни обекти и явления, растения, състояния на водата.
 • Електронен дневник - дигитална платформа Shkolo.bg.
 • Работа по проекти, финансирани от Национални програми.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием в  I клас за учебната 2023/2024 година

Приемът в първи клас ще се осъществява въз основата на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение №101 по Протокол №48/24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

 Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

 

https://kg.sofia.bg/#/manual - Ръководство на потребителя

Графикът на дейностите за прием на ученици в клас за учебната 2023/2024 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

На 24 април 2023 година - обявяване на свободните места за прием в първи клас

От 24 април 2023 година до 04.06.2023 година (до 18:00 часа) - Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата ще бъде отворена за подаване на кандидатури от родители на кандидат-първокласници.

На 5 юни 2023 година - обявяване на  ПЪРВО класиране за учебната 2023/2024 година.

  ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН 23.СУ

 

ГРАФИК_ДЕЙНОСТИ_ПРИЕМ_ПЪРВИ _КЛАС_23.СУ

 Гранични прилежащи райони на 23.СУ - 31.СУЧЕМ, 109.ОУ, 112.ОУ-район "Оборище", 129.ОУ-район "Оборище", 44.СУ-район "Подуяне", 49.ОУ-район "Подуяне", 143.ОУ-район "Подуяне"

 

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

от 06.06.2023 г. до 15.06.2023 г. - от 08:30 до 17:00 часа

! Изключение на 13.06. и 16.06. поради провеждане на национални външни оценявания.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - 2023/2024 година

 

1.        Заявление - генерира се автоматично в системата (има възможност за принтиране на място);

2.        Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование (издава се от детската градина);

3.        Медицинска бележка от личен лекар - за хореографска паралелка;

4. При наличие на специални образователни потребности - копие от документацията.

 

Резултати от проведения тест за училищна готовност:

 • Анет Маринова - психолог, координатор ЕПЛР, тел. 0889441745
 • Дафина Йотова - психолог, тел. 0885707776

 

 

 РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 28.06.2023 ГОДИНА, 18:00 часа, УЧИТЕЛСКА СТАЯ

 

За информация: Иванка Вълкова - ЗДУД, телефон - 0882003732

 

УР 23.СУ