ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 година

Уважаеми родители и ученици,

ДОБРЕ ДОШЛИ В 23 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ"

 

Училищен план - прием за 2024/2025 учебна година

 

 • 2 общообразователни паралелки - 44 ученици;
 • 1 хореографска паралелка - 22 ученици.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Висококвалифициран преподавателски екип
 • Целодневна организация на учебния процес - паралелка-група ЦДО
 • Самостоятелен физкултурен салон
 • Просторна хореографска зала
 • Осигурено медицинско обслужване
 • Богат библиотечен фонд
 • Стол и бюфет - безплатна закуска и осигуряване на плод и мляко по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"
 • Разнообразни занимания по интереси
 • Уча.се - е онлайн платформа с уроците за училище, която се стреми да ги представя на разбираем и интересен език. Сайтът покрива 97% от учебния материал за учениците от 1. до 12. клас
 • Енвижън (Един компютър-много мишки) -Енвижън е софтуерна система, създадена да разнообрази работата на  учителите и учениците в учебния процес. Работи се с един компютър, а учениците дистанционно, с помощта на мишки, решават задачи, усвояват знания по БЕЛ, човекът и обществото, околен сват, човекът и природата. Децата са активни участници в учебния процес и след всеки урок те могат да разберат какви са техните постижения
 • Програмируеми пчелички Bee-Bot  - Атрактивни и иновативни пчеличките често гостуват в часовете на учениците в начален етап. С тяхна помощ децата с лекота усвояват новите знания, като търсят решение на задачите и чрез програмиране на ходове с пчеличката достигат до верния отговор
 • Иновации - Часовете на учениците в начален етап са иновативни и забавни. Усвояват с лекота знания и умения по различните дисциплини, с помощта на мобилни приложения-посоки на света, граници, природни обекти и явления, растения, състояния на водата.
 • Електронен дневник - дигитална платформа Shkolo.bg.
 • Работа по проекти, финансирани от Национални програми.

 

От РУО София-град: 

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас през учебната 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Напомням, че свободните места за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, ще бъдат обявени на 29.04.2024 г. на сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас.  Ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден – целодневна или полудневна. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас пишете в модул „Обратна връзка“ в ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

 Наредба за прием

 https://kg.sofia.bg/#/manual - Ръководство на потребителя

https://kg.sofia.bg/#/calendar - Календар на дейностите за прием в първи клас

ГРАФИК ДЕЙНОСТИ ПЪРВИ КЛАС - 2024_2025

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН 23.СУ

Гранични прилежащи райони на 23.СУ - 31.СУЧЕМ, 109.ОУ, 112.ОУ-район "Оборище", 129.ОУ-район "Оборище", 44.СУ-район "Подуяне", 49.ОУ-район "Подуяне", 143.ОУ-район "Подуяне"

На 03.06.2024 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - 2024/2025 година

1.        Заявление - генерира се автоматично в системата (има възможност за принтиране на място);

2.    Копие от Акт за раждане на детето;

3.        Оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование (издава се от детската градина);

4.        Медицинска бележка от личен лекар - за хореографска паралелка;

5.   При наличие на специални образователни потребности - копие от документацията.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

? Записването на приетите на първо класиране ученици в първи клас в 23. СУ за учебната 2024-2025 г. е от 08:00 ч. на 04.06.2024 г. до 17:00 ч. на 14.06.2024 г. вкл.

 

? Записването на приетите на второ класиране е от 17.06.2024 г. до 16:00 ч. на 20.06.2024 г., с изключение на 19.06.2024 г. поради провеждане на национални външни оценявания.

 

? Записването на приетите на трето класиране е от 24.06.2024 г. до 16:00 ч. на 26.06.2024 г.

 

? Записването на приетите на четвърто класиране е от 27.06.2024 г. до 16:00 ч. на 28.06.2024 г.

 

!!! Поради провеждане на НВО в Х клас на 10.06.2024 г., записването в този ден ще бъде от 13:30 до 17:00 ч.

 

Резултати от проведения тест за училищна готовност:

 • Анет Маринова - психолог, координатор ЕПЛР, тел. 0889441745 - от сряда (26.06.2024 г.)

 

 За информация: 0882003728

0888499840 – Дияна Каневчева