ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД III ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ - 20.07.2017г.

ПРОФИЛ: “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”  - ИТАЛИАНСКИ език

ПРОФИЛ: “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ”  - ФРЕНСКИ език

I. Документи за участие в класиране за попълване на незаетите места след трети етап се подават:

-        От 8:30 до 17:00 часа в периода от  21.07.2017г. до 26.07.2017г. вкл.

-        Необходимите документи за участие са:

*        Заявление до директора (по образец на училището)

*        Свидетелство за основно образование- оригинал

*        Служебна бележка с резултатите от изпитите (БЕЛ и математика) – оригинал

ІІ. Обявяване на класираните ученици:

-        27.07.17 (четвъртък) в 17:00 часа

ІІІ. Връщане на документите на некласираните ученици:

28.07.17г. (петък) от 8:30 до 17:00 часа.