Процедура по избор на изпълнител за изграждане на безжична мрежа (тип WIFI) по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година.

 

 

ОБЯВА

23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“ обявява процедура по избор на изпълнител за изграждане на безжична мрежа (тип WIFI) по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 година.

Задължителните минимални изисквания и правилата за изпълнение са публикувани на сайта на МОН в рубрика Проекти и програми“ – Национални програми 2018 – Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2018г.

                                                                                  Директор:  Нина Чанева
Срок: 24.10.2018г.
 
Лице за контакт:  Иванка Велчева  Вълкова - тел.0882003732