Процедури

 

Прикачени файлове:

Приложение-5

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 и ал. 2, т.2 от ЗОП

Приложение-5а

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 , т.3 и т.4 от ЗОП

Приложение-5б

ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените..

Приложение-6

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Приложение-7

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Приложение-12

ДЕКЛАРАЦИЯ за приемане на условията в проекта на договора