Проект "Да направим всяко дете по-силно"

Уважаеми партньори,

 
Днес, на Столична община, Програма Европа 2020, бяха предадени съдържателния и финасовия отчет на проекта "Да направим по-силно всяко дете", заедно със съпътстващите ги доказателствени документи. Същите документи са предоставени и на електронен носител  
 
Благодарим Ви, че заедно постигнахме следните резултати:
 
1. От началото на учебната 2020/2021 година започнаха обучението си по програмата "Да окрилим всяко дете" 141 ученици, вместо планираните 60.
2. В обучението за работа по Програмата се включиха 45 учители (в т. ч. 1 училищен психолог, 1 медиатор и 1 педагогически съветник), вместо планираните 40.
3. През втория срок на учебната 2020/2021 година и от началото на следващата, ще започнат обучение по Програмата в класна и извънкласна форма 937 ученици, вместо планираните 500. 
4. Още 11 средни и основни училища, извън партньорските, ще въведат Програмата за своите възпитаници. 
5. В рамките на проекта бяха изготвени и предоставени на всички желаещи следните дидактически материали:

1.      Книжка за учениците на хартиен носител, ISBN 978-619-7177-05-3;

2.      Книжка за учениците електронен формат (pdf), ISBN   978-619-7177-06-0;

3.      Методическо ръководство за учители електронен формат (pdf)ISBN 978-619-7177-07-7;

4.      Настолна „Игра със зар“ – формат А2, на хартиен носител, за всеки клас и училищна библиотека за училищата, които въвеждат Програмата;

5.      Плакат „Движението помага на ученето“ – формат А2, на хартиен носител, за всеки клас и училищна библиотека за училищата, които въвеждат Програмата;

6.      Комплект зарчета за изрязване, сглобяване и оцветяване – за всеки клас и училищна библиотека за училищата, които въвеждат Програмата;

7.      Табелка на героя „ДУН“ – за всеки ученик (тя е неразделна част от книжката за ученика)

8.      Колелото на фокусираната внимателност – за всеки ученик от училищата партньори

9.      Озвучени на български език 2 видеа (зрънцата на щастието и предизвикателството „Бъди ДА!“

 

10.   Карти на щастието – ел. формат готов за отпечатване. 

Всички материали ще бъдат качени за свободно ползване на сайта на сдружението и сайта на европейската мрежа Младежки старт предприемачески предизвикателства. 
Искрено се надявам освен постигането на количествено определените цели, да сме постигнали и качествените - да окрилим децата, които се обучават по Програмата. 
 
 
Независимо, че проектът трябваше да се реализира в условия на пандемия, всички заедно се справихме благодарение на Вашата всеотдайност, отговорност, креативност и новаторски дух!
 
БЛАГОДАРЯ ВИ!!!
 
п.п. Приложено изпращам презентацията за представянето на проекта. Мисля, че никой от Вас не можа да се включи в уебинара. 
Ще се радвам ако продължите да споделяте отзиви от процеса на обучение, независимо, че проектът приключи. 
 
Бъдете здрави!
Горанка Недева

Initiative for Teaching Entrepreneurship Smart Start Europe

tel: ++ 359 897807117