Проект ,,Да окрилим всяко дете"

,,Децата не са книжки за оцветяване. Не ги изпълвайте с любимите си цветове", казва афганистанският писател Халем Хюсейни, затова нека ,,ДА ОКРИЛИМ ВСЯКО ДЕТЕ".

 
Учениците от ЦДО2.1 /2.А клас/ взеха активно участие в разработката на табло ,,Книжка от ръчички''. Работиха самостоятелно, като изразиха своите позитивни емоции, послания, как се чувстват, какво мислят, харесват, кои са силните им страни. Обединяваше ги екипната работа и уважението към другите.