Проект "Да запазим планетата чиста".

В беседа учениците от ЦДО 2.3 разбраха колко е важно да пазим нашата планета чиста и да не я замърсяваме, за да не се променят климатът, сезоните и предпазващият ни от вредните лъчи озонов слой. 

Създадоха "своя" прекрасна Земя.