Проект „Финансология - всяко € е важно“

„ФИНАНСОЛОГИЯ - ВСЯКО € Е ВАЖНО“

На 26 и 28 март т.г. в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри” се проведоха две образователни срещи с ученици от II Д и IV А клас. Те са част от проекта „Финансология - всяко € е важно“, реализиран от Сдружение „За активно образование“, в партньорство с училището и изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018.

Двете срещи са първи етап от Проекта - проучване на познанието и разбирането на учениците за еврото и ролята на общата валута в рамките на ЕС.

Ръководството на училището в лицето на г-жа Нина Чанева – директор на училището, член на Програмния съвет на Програма Европа и заместник-директорите Иванка Вълкова и Албена Тодоринова посетиха часовете и заявиха удоволствието си от осъществяването на Проекта.

Чрез анкетни карти, интерактивни игри и кратък анимационен филм, касаещи българския лев и еврото като валути бяха проследени кои финансови въпроси най-много затрудняват учениците. Те се запознаха с Нико, Моли и Брейни- анимационните герои, които ще ги забавляват и ще ги съветват как да взимат разумни финансови решения.

Във втория етап на Проекта са предвидени още две срещи с двата класа, в които ще се работи върху пропуските им по тази така важна тема. В този етап децата ще имат възможност отново да се забавляват с Нико и неговите приятели в анимация, която на достъпен за тях език ще затвърди финансовите им познания и ще ги научи как умно да боравят с парите.

Проектът има за цел да подпомогне работата в училищната среда чрез иновативни техники, насочени към изграждане на финансовата грамотност на българските деца, придобиване на базови финансови умения, създаване на финансова дисциплина за планиране и спестяване, проява на инициативност и предприемчивост, развитие на рационална интелигентност и личностна мотивация.

Защото будните хлапета днес ще са успешни възрастни утре!