Проект "Играй активно – движението е здраве"

С проекта «Играй активно – движението е здраве» осъществихме желанието на учениците от 23,СУ, техните учители и родители, да дадем своята подкрепа на проектните дейности по програма «Спорт за деца и ученици» в изпълнение на стратегията «София спортува».

          Провеждането на спортното мероприятие на Витоша успешно обедини малките и по- големите ученици от различни етноси, и деца със СОП около една обща кауза – спортът в планината, като здравословен начин на живот. Научи децата на работа в екип, дисциплина, изгражди чувство на сплотеност и воля на духа. Научи ги да се съобразяват с мнението на другия, да приемат различието. Научи ги да обичат и да се грижат за природата.

          Изпълнение на дейностите по проекта беше успешно:

  -изработихме покани. Проведохме широка информационна кампания, за да разясним на ученици и родители целите и дейностите на проекта.

  -качихме информацията в сайта на училището.

  - имаше периодични съобщения по радиоуредбата на училището.

  - организирахме транспорт за участниците. учениците беше проведен инструктаж за безопасно пътуване и поведение в планината.

  -осигурихме им храна и вода.

  - на мероприятието беше осигурено медицинско лице.

  - закупихме дидактически материали за провеждане на заключителното мероприятие на Златните мостове.

   - осигурихме награди: фланелки, топки и грамоти за участниците. Носихме в планината чували и ръкавици, за да почистим след мероприятието, защото знаем, че опазването на природате е грижа на всеки от нас.

          Спортно-занимателните игри и състезания на Златните мостове имаха небивал успех. Учениците бяха силно мотивирани и с желание за победа. Почуства се силата на общата кауза.

          Децата бяха наградени с грамоти, фланелки, топки и федербал за участието им в различните спортни дейности.