Проект "МОДЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ",

 
 
Проект  "МОДЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ", по  Програма "ЕВРОПА", Столична община  и  Сдружение "АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"
 
 
УЧАСТВАТ УЧЕНИЦИ ОТ 9 И 10 КЛАС И РОДИТЕЛИ
 
 

Прикачени файлове: