Проект "Морски свят"

Учениците от ЦДО 1.3 участваха в проект "Морски свят". Вложиха огромно старание, изобретателност и фантазия.