Проект NEMO

 

На 02.04.2021 г учениците от 8в клас - Евгения Бахдарска и Кристиян Митов участваха в национална среща по проект NEMO, реализиран от Център за развитие на устойчиви общности. По проекта работиха от началото на учебната година учениците от 7а, 7в и 8 в класове с активното съдействие на техните класни ръководители Галя Христова, Мариана Андонова, Даниела Ангелова и учители, които подкрепят тези часове с младите хора по важни теми от живота ни. Учебните лаборатории засегнаха темите за дискриминацията, фалшивите новини, езика на омразата, проблемите на мигрантите и други. Лабораториите се проведоха от Бойко Ценков и Радостина Белчева - психолози от Съвета на жените бежанки в България, заедно с подкрепата и съучастието на екипа от психолози на 23-то училище Анет Маринова и Дафина Йотова. Наръчникът по проекта е на разположение в онлайн формат - на учителите и на учениците като изключително полезен инструмент за работа с всички ученици и ще бъде споделен в електронната платформа Школо. Благодарим на родителите за индиректното им участие и подкрепа."