Проект "Нестле за по-здрави деца"

На 05.11.2022 г. заедно родители  и ученици от 1. в, 3.а и 3.в клас на 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри" взеха участие в кампания организирана съвместно от "Нестле България" и Столична община, а именно засаждане на 3000 фиданки в "Новата гора край София-2".

Кампанията е по повод реализирането на проект "Нестле за по-здрави деца", в който училището ни участва.